Nagrywanie nauczyciela

W związku z postępem technologicznym tematyka nagrywania, za pomocą środków przekazu na odległość, nauczycieli lub wykładowców podczas prowadzonych przez nich zajęć nabrała dużego znaczenia. Z punktu widzenia prawnego zagadnienie jest bardzo złożone i – jak wskazuje narastająca praktyka – różnorodnie interpretowane przez znawców tematu, a także samych nagrywanych i nagrywających.

W pierwszej kolejności przytoczyć należy podstawy prawne omawianej problematyki. I tak: zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.II.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Czytaj  więcej…