Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do specyficznych i delikatnych zarazem. Wymagają odpowiedniego podejścia i eksperckiej wiedzy nie tylko w kwestiach prawnych. Z tego powodu dysponujemy zespołem nie tylko ekspertów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale również gronem psychologów, aby  zaoferować klientom profesjonalne rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień oraz wsparcie psychologiczne.

Dzięki posiadanej szerokiej praktyce w tej dziedzinie i biegłej znajomości przepisów prawa jesteśmy w stanie zapewnić wysoką skuteczność  z zachowaniem atrakcyjnych dla klienta cen.

Zajmujemy się m.in. sprawami:

 • o rozwód z orzeczeniem winy,
 • o rozwód bez orzekania o winie,
 • o separację czy unieważnienie małzeństwa
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie prawa do alimentów,
 • o ustalenie kontaktów w dzieckiem
 • w zakresie rozstrzygnięć o istotnych sprawach dotyczących dziecka w braku porozumienia między rodzicami,
 • o ustanowienie opieki, kurateli,
 • o przysposobienie,
 • ustalania i zaprzeczania macierzyństwa czy ojcostwa,
 • umów majątkowych małżeńskich, rozdzielności majątkowej
 • niespełnienia przez jednego z małżonków obowiązku  przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • o ubezwłasnowolnienie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zajmujemy się obsługą prawną na etapie przedsądowym, ale także zastępujemy w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.

Zapraszamy do KONTAKTU