Sześć lat temu utworzona została usługa bezpłatnych telefonicznych konsultacji prawnych. Przez ten czas pomogliśmy w wielu sprawach związanych także z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Świadczymy pomoc prawną z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy polegającą m.in. na:

tworzeniu oraz opiniowaniu umów o pracę i kontraktów menadżerskich,
tworzeniu oraz opiniowaniu umów o zakazie konkurencji,
tworzeniu oraz opiniowaniu aktów prawnych wewnętrznych,
reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed ZUS w sprawach o rentę, emeryturę i innych świadczeń,
negocjacjach ze związkami zawodowymi,
reprezentacją w postępowaniu sądowym.

Przygotowujemy i prowadzimy także szkolenia oraz kursy tematyczne z zakresu prawa pracy.

Służymy także przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń i kursów tematycznych. Dzięki nim poznają Państwo różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami. Szkolenia przybliżą też informacje o aktualnych zmianach w przepisach prawa pracy i pozwolą wykorzystać je w praktyce.

Zachęcamy do regularnego udziału w naszych szkoleniach. Aktualizowana na bieżąco wiedza pozwoli uniknąć pomyłek wynikających z nieznajomości zagadnień prawnych, a także poprawi warunki pracy z własną kadrą. Kwestie stosunku pracy, zwalnianie i zatrudnianie pracowników, to sytuacje wymagające delikatnego podejścia. Dzięki zdobytej wiedzy nie narażą się Państwo na ewentualne nieprzyjemności i problemy w miejscu pracy.

Poznaj program szkoleń Instytutu Kształcenia EKO-TUR