Trwająca ponad 20 lat współpraca z tysiącami placówek edukacyjnych pozwoliła na zdobycie doświadczenia, które przekłada się na możliwość udzielenia profesjonalnej obsługi prawnej w obszarze prawa oświatowego.

Specjalizujemy się w sprawach nauczycieli oraz innych pracowników oświaty (w tym w zakresie sporów sądowych) dotyczących m.in.:

stosunku pracy (nawiązywanie, modyfikacja, rozwiązywanie)
awansu zawodowego,
oceny kwalifikacji zawodowych,
warunków pracy oraz wynagradzania,
uprawnień socjalnych oraz urlopów,
doskonalenia zawodowego,
odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej,

Tworzymy oraz opiniujemy dokumentację szkolną np.:

umowy o pracę,
wypowiedzenia,
zmiany warunków zatrudnienia,
statuty,
regulaminy np. wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
procedury bezpieczeństwa,
arkusz organizacji.

Przygotowujemy i prowadzimy także szkolenia dla rad pedagogicznych oraz tematyczne kursy dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników administracji szkolnej.

Służymy również przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń dla rad pedagogicznych oraz tematycznych kursów dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników administracji szkolnej. Nasze szkolenia są bogatym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania placówek oświatowych oraz praw i obowiązków dyrektorów szkół i nauczycieli.

Warto uczestniczyć w szkoleniach, gdyż częste zmiany i nowe rozporządzenia sprawiają, że łatwo stracić orientację w aktualnym stanie prawnym. Dzięki szkoleniom zyskają Państwo znaczną przewagę nad konkurencją, unikną ewentualnych pomyłek w interpretacji przepisów oraz będą swobodnie korzystać ze zdobytej wiedzy. Przede wszystkim zaoszczędzi to Państwu trudnych sytuacji związanych z koniecznością korzystania z pomocy natury prawnej czy nawet wstąpieniem na drogę sądową.

Poznaj program szkoleń Instytutu Kształcenia EKO-TUR