Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz uwzględniając specyfikę działania niepublicznych placówek oświatowych dział Doradztwa Prawnego Instytutu Kształcenia Eko – Tur oddaje do dyspozycji ofertę obsługi prawnej szczególnie uwzględniającą gwarancję nawiązania kontaktu z radcą prawnym w konkretnym terminie.

Jeżeli chciałeś skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych, ale nie mogłeś dodzwonić się do radcy prawnego w wyznaczonych godzinach.

Jeżeli Twój problem dotyczy innej dziedziny prawa niż prawo oświatowe oraz prawo pracy  i ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli chcesz znaleźć się w wyróżnionej grupie Klientów posiadających łatwy dostęp do uzyskania konsultacji prawnych?/ Lubisz znajdować się w szczególnie wyróżnianym gronie Klientów.

Jeżeli chcesz skorzystać z obsługi prawnej, w ramach której ktoś weźmie pod uwagę specyfikę działania niepublicznej placówki oświatowej.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

 

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja dokumentacja i polityka kadrowa jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa to skontaktuj się z Nami a Nasz radca prawny który specjalizuję się w prawie oświatowym i prawie pracy uwzględni specyfikę Twojej placówki i dostosuję się do jej potrzeb.

            Decydując się na skorzystanie z niniejszej oferty zyskują Państwo:

 • ·pewność, że radca prawny będzie do Państwa telefonicznej dyspozycji w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-16.00
 • ·gwarancję znalezienia się w wyróżnionym gronie Klientów, przez co dostęp do uzyskania konsultacji prawnej jest znacznie łatwiejszy .
 • ·możliwość omówienia całości problemu prawnego, brak jest bowiem ograniczenia do możności zadania wyłącznie jednego pytania, jak w przypadku programu bezpłatnych konsultacji prawnych
 • ·możliwość omówienia problemu prawnego dotyczącego także prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego (a nie wyłącznie prawa oświatowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak w przypadku bezpłatnych, telefonicznych konsultacji prawnych).

TELEFONICZNA ABONAMENTOWA KONSULTACJA PRAWNA – polega na udzieleniu w drodze rozmowy telefonicznej, konsultacji prawnej z zakresu prawa oświatowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W przypadku spraw wielowątkowych, niejednoznacznych, wymagających analizy dokumentów lub dokonania szczegółowej analizy prawnej zastrzegamy sobie możliwość uznania, że problem wykracza poza program abonamentowych  konsultacji prawnych oraz zaproponowania innego sposobu pomocy. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje radca prawny udzielający konsultacji informując o tym klienta.

Aby zyskać możliwość korzystania z wyżej przedstawionej oferty od najbliższego poniedziałku wystarczy, że wykupią Państwo abonament w wysokości 149 zł netto. W ramach wniesionej opłaty mogą Państwo zwracać z problemami prawnymi przez cztery kolejne, specjalnie przygotowane dyżury radcy prawnego.

Celem zapoznania się ze szczegółowymi zasadami oferty oraz dokonywania płatności prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Ponadto świadczymy kompleksową obsługę prawną niepublicznych placówek oświatowych.Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z branżą oświatową pozwala nam rozumieć Państwa problemy, a przede wszystkim świadomie uwzględniać specyfikę działania niepublicznych szkół, przedszkoli oraz pozostałych placówek.

Dział Doradztwa Prawnego Instytutu Kształcenia Eko – Tur oferuje pomoc prawną właścicielom, dyrektorom, nauczycielom oraz innym pracownikom niepublicznych placówek oświatowych w zakresie między innymi prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa spółek handlowych.

Zajmujemy się obsługą prawną w następujących obszarach:

 • ·wybór właściwej formy organizacyjnej niepublicznej placówki oświatowej,
 • ·zakładanie, prowadzenie, likwidacja, niepublicznych szkół, przedszkoli i innych,
 • ·łączenie szkół w zespół, wyłączenie szkoły z zespołu,
 • ·sporządzanie i opiniowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa np. wewnętrznych aktów prawnych jak statuty, regulaminy: szkoły/przedszkola, płatności, rady rodziców, funkcjonowania rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rekrutacji i inne,
 • ·sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych w zakresie świadczenia usług edukacyjnych i opiekuńczych,
 • ·tworzenie i opiniowanie umów o pracę,
 • ·modyfikacja zatrudnienia pracowników,
 • ·rozwiązanie stosunku pracy,
 • ·negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień pracowników oraz obowiązków pracodawcy
 • ·doradztwo w zakresie udzielania i rozliczania dotacji finansowych,
 • ·zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.

Przygotowujemy i prowadzimy także szkolenia dla rad pedagogicznych oraz tematyczne kursy dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników administracji szkolnej.