Wieloletnia współpraca z tysiącami placówek oświatowych pozwoliła nam zdobyć ogromną wiedzę o rynku oświaty. Opierając się na naszym doświadczeniu, jesteśmy w stanie wnikliwie przeanalizować potrzeby szkoły. Uczestniczymy w jej życiu i bierzemy odpowiedzialność za jej rozwój. Ofertę kierujemy zwłaszcza do placówek niepublicznych. Specyfika ich działalności powoduje, że nie mogą liczyć na wsparcie prawne w takim zakresie, jak placówki publiczne.

W ramach opieki nad placówką służymy pomocą, m.in. w zakresie:

  • porządkowania dokumentacji
  • wdrażania systemów służących podnoszeniu jakości pracy szkoły
  • budowania pozytywnych relacji szkoła – rodzic
  • zwiększania efektywności zarządzania
  • budowania systemu strategii antykryzysowej na terenie szkoły
  • przygotowania do certyfikacji placówki (ISO 9001:2008)
  • rozwiązywania zagadnień prawnych
  • negocjacji i reprezentowania Klientów przed sądami, urzędami i instytucjami

Służymy również przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń i kursów tematycznych dla rad pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników administracji szkolnej.

Zachęcamy do regularnego udziału w szkoleniach, aby być na bieżąco i uniknąć ewentualnych pomyłek. Dzięki zdobytej wiedzy zbudują Państwo świadomą, silną markę szkoły oraz podniosą zaufanie do placówki ze strony rodziców, uczniów, a także władz samorządowych.

Poznaj program szkoleń EKO-TUR

Tym z Państwa, którzy są już klientami EKO–TUR i potrzebują szybkiej porady, przypominamy o telefonicznym dyżurze prawnika, który w każdy czwartek czeka na Państwa pytania. Treściwa porada telefoniczna wyjaśni wątpliwości, a także pomoże określić złożoność sprawy i ustalić ewentualne dalsze kroki postępowania.