KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ
W KAŻDY PIĄTEK
W GODZINACH 11.00-14.00

KONSULTACJI UDZIELA
radca prawny
Jolanta Fiedeń-Zabłotny

Dział prawny: 22 841 13 92
Sekretarz działu prawnego
Kamila Strzałkowska
Regulamin porad prawnych i konsultacji

BEZPŁATNA TELEFONICZNA KONSULTACJA PRAWNA – polega na udzieleniu w drodze rozmowy telefonicznej, konsultacji prawnej z zakresu prawa oświatowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W przypadku spraw wielowątkowych, niejednoznacznych, wymagających analizy dokumentów lub dokonania szczegółowej analizy prawnej zastrzegamy sobie możliwość uznania, że problem wykracza poza program bezpłatnych konsultacji prawnych oraz zaproponowania innego sposobu pomocy. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje radca prawny udzielający konsultacji informując o tym klienta.

PŁATNE POTWIERDZENIE PISEMNE TELEFONICZNEJ KONSULTACJI PRAWNEJ – polega na sporządzeniu oraz przesłaniu na wskazany adres dokumentu w formie pisemnej zawierającego POŚWIADCZENIE TREŚCI UZYSKANEJ KONSULTACJI.

Świadczymy także kompleksową obsługę prawną. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.